Schaktning

Vi hjälper dig att med schakting. Det är inte bara till att gräva bort material som man vill bli av med utan det finns flera faktorer påverkar jorden vid ett schaktningsarbete.

Vi har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att schakta på ett säkert sätt. Arbetet måste hela tiden anpassas till de förhållanden som råder.