Muddring

Vi hjälper dig med muddring. Att muddra innebär schaktning under vatten. Det allra vanligaste är att man gräver upp, alternativt suger upp material från botten med avsikt att göra hamn eller farled djupare.

I vissa fall behöver man spränga under vatten för att få upp material (berg) som man inte kan gräva upp.