KAJER

Vi bygger kajer, utför strandförstärkningar och erosionsskydd. Vilken metod som lämpar sig bäst för en specifik plats varierar. För att möta de olika behoven har vi specialiserat oss på följande:

Kajer
Kajer
Kajer
Kajer
Kajer
Kajer