Stenkistor

Innan en stenkista byggs mäts botten- och bergsprofiler upp på den plats den skall stå. Därefter byggs kistan på land efter den unika profilen som uppmätts. Kistan förankras på säkert sätt, därefter däckas den och ansluts till land.