Pålbryggor

Kraftig telestolp pålas till berget med precision smidigt med modern utrustning och sammanbinds. Varpå däckkonstruktion och landanslutning byggs.